Etkö ole vielä PELMU:n jäsen?
Liity tästä!!Lue myös usein kysyttyä.
Kirjaudu sisään...
Tunnus: 
Salasana:   
Vuorokone

Keikkakone

ETUSIVU BÄNDIT KÄMPPÄ YHDISTYS YHTEYSTIEDOT
Polyteknikkojen elävän musiikin yhdistys PELMU -
PELMU:N BÄNDIKÄMPÄN KÄYTTÖOHJESÄÄNTÖ
Tämä dokumentti on PELMU:n hallituksen 20.3.2005 vahvistama yhdistyksen tiloja koskeva sääntökokoelma.
Käyttöohjesääntö sitoo jokaista yhdistyksen jäsentä.
PELMU:n hallitus pidättää oikeuden muuttaa tätä käyttöohjesääntöä ilman ennakkoilmoitusta.

Viimeksi päivitetty 15.3.2016

§1. Tilan käyttöoikeudet

1.1. Tiloissa saavat soittaa vain PELMU:n jäsenet tai henkilöt, jotka ovat saaneet erillisen luvan PELMU:n hallitukselta.

1.2. Tilaa voi vuokrata ainoastaan PELMU:n käytössä olevalla varausjärjestelmällä.

1.3. Vain hyväksytyt bändit ovat oikeutettuja varaamaan tilaa käyttöönsä. Hyväksytyllä bändillä tarkoitetaan näissä ohjeissa ryhmää jonka jäsenistä vähintään puolet on AYY:n jäseniä ja jonka kokoonpanon PELMU on hyväksynyt.

1.3.1. Hallitus voi erityisellä päätöksellä myöntää käyttöoikeuden myös kokoonpanoille joissa alle puolet ovat AYY:n jäseniä.

1.4. Soittovuoron varanneille tilat ovat tarkoitettu vain soittoharjoitus käyttöön ja kaikki muunlainen käyttö on kielletty

1.5. Tilaan tuodut ulkopuoliset ovat käyttövuoron varanneen käyttäjän vastuulla ja he saavat oleskella tilassa vain tilapäisesti.

1.6. Tilan käyttäminen myynti- tai kaupittelutarkoitukseen on kielletty.

§2. Käyttöaika

2.1. Päivittäinen soittoaika bändikämpällä on arkisin klo 8-22 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 9-23.

2.2. Vuorot alkavat arkisin parillisin ja viikonloppuina sekä arkipyhinä parittomin tasatunnein.

2.3. Yhden soittovuoron kesto on kaksi tuntia.

2.4. Käyttäjä on oikeutettu aloittamaan soittamisen heti vuoronsa alettua ja velvoitettu poistumaan tilasta ennen seuraavan vuoron alkua.

2.5. Tilassa oleskelu oman asianmukaisesti varatun vuoron ulkopuolisina aikoina on kielletty.

§3. Vuorojen varaaminen

3.1. Vuorot tulee varata ennakkoon PELMU:n sitä varten tarkoitettuja välineitä käyttäen.

3.2. Varattu vuoro oikeuttaa yhteen soittovuoroon.

3.3. Varaus oikeuttaa käyttämään vain varattua yksittäistä tilaa sekä wc:tä poislukien ikkunallisen äänittämön sekä varastotilat jotka eivät ole käyttäjän vuokraamia.

3.4. Varaus oikeutta käyttämään tilan infrastruktuuria sekä "laitteisto" -kohdan soittovarusteita.

3.5. Vuorojen varauksesta veloitetaan soittokertakohtainen käyttömaksu "käyttömaksut" -kohdan mukaisesti.

§4. Käyttömaksut

4.1. Vakiovuoromaksu on 60 euroa/soittokausi. Maksu oikeuttaa vakiovuoroon aina seuraaviin kähmyihin saakka.

4.2. Soittokertamaksu on 5 euroa vakiovuorolaisilta. Koskee myös muita vuoroja kuin omaa vakiovuoroa.

4.3. Soittokertamaksu on 10 euroa bändeiltä joilla ei ole vakiovuoroa.

4.4. Maksut tulee maksaa annettuun eräpäivään mennessä.

§5. Soittovuorojen varaaminen

5.1. Vakiovuorot jaetaan aina soittokauden alussa tarkoitusta varten pidettävässä tilaisuudessa eli kähmyissä.

5.2. Soittokausia on vuodessa kaksi; syys- ja kevätkausi.

5.3. Jokainen vuoro on vahvistettava ennakkoon.

5.4. Vakiovuoron käyttö on vahvistettava kahta vuorokautta ennen päivää jolloin vakiovuoro on.

§6. Yleiset käyttöohjeet

6.1. Tupakointi tiloissa on ehdottomasti kielletty.

6.2. Tilassa ei saa oleskella ulkojalkineissa. Ulkojalkineet on jätettävä ulko-oven yhteydessä olevaan kenkätelineeseen.

6.3. Roskaaminen on kielletty.

6.4. Tiloissa ei saa säilyttää edes väliaikaisesti mitään paitsi PELMU:lta vuokratuissa säilytystiloissa.

6.5. Tiloissa olevien varusteiden ja laitteiden sekä itse tilan tulee olla vuoron loputtua moitteettomassa kunnossa.

6.6. Jokainen käyttäjä on velvollinen ensitilassa ilmoittamaan PELMU:lle laitteille tai rakenteille aiheutuneista vahingoista.

6.7. Ruokia ja juomia ei saa säilyttää PELMU:n laitteiden päällä. Tyhjät pullot on kerättävä niitä varten osoitettuun paikkaan.

6.8. Kaikki tilojen ulko-ovet on pidettävä koko ajan lukittuna.

6.9. Vuokrattujen varastotilojen ovet on pidettävä lukittuna kun tilaa ei ole omassa käytössä.

6.10. Yhdistys ei vastaa käyttäjien omaisuudelle aiheutuneista vaurioista tai anastetusta omaisuudesta.

§7. Laitteisto

7.1. Tilan laitteistoa ei saa vahingoittaa.

7.2. Tilan laitteistoa ei saa lainata eikä viedä tilasta pois.

7.3. Laitteisto on tarkoitettu vain soittokäyttöön bändikämpällä.

7.4. Vioittuneita laitteita ei saa yrittää korjata omatoimisesti vaan asiasta on aina ilmoitettava PELMU:lle.

7.5. Tilan laitteiston muodostavat kaikki yhdistyksen omistuksessa olevat ja tiloista löytyvät laitteet sekä tilaan integroidut kaapelivedot liittimineen.

7.6. Jokainen käyttäjä on velvollinen ensitilassa ilmoittamaan PELMU:lle laitteille aiheutuneista vahingoista.

§8. Rakenteet

8.1. Seinien, lattioiden, katon ja muiden kiinteiden rakenteiden ja pintojen vahingoittaminen normaalia kulutusta enemmän on kielletty.

8.2. Pintojen töhriminen on kielletty.

8.3. Ilmoitusten, tarrojen yms. materiaalin kiinnittäminen tilan pintoihin on kielletty.

8.4. Kiinteitä valaisimia ei pysty suuntamaan ja täten niiden suunnan muuttaminen on kielletty.

8.5. Tekniseen infrastruktuuriin ei saa lisätä omia johtovetoja.

8.6. Jokainen käyttäjä on velvollinen ensitilassa ilmoittamaan PELMU:lle rakenteille aiheutuneista vahingoista.

§9. Varastotilat

9.1. Bändien käytössä on niitä varten osoitetut varastokaapit joiden käyttö vaatii vuokrasopimuksen tekoa PELMU:n kanssa.

9.2. PELMU:n hallitus varaa oikeuden jakaa yhden kaapin kahden bändin kesken sekä päättää mitkä käyttäjät jakavat minkäkin kaapin.

9.3. Yhden kaapin käyttöön oikeuttava hinta on 5eur/kk. Käyttäjä on velvollinen maksamaan vuokraa säilytystilasta aina sen kuun loppuun asti jona hän irtisanoo kaapin vuokran kirjallisesti PELMU:n hallitukselle. Kaapin irtisanomisaika on yksi kuukausi molempien sekä käyttäjän, että PELMU:n taholta. Väärinkäytösten ilmaantuessa tai maksujen laiminlyönnin takia PELMU:n hallitus on oikeutettu irtisanomaan vuokrasopimus hallituksen kokouksen päätöksellä välittömästi.

9.4. Kaapin varusteisiin kuuluvat lukko sekä muunneltavat hyllyt. Näitä varusteita ei saa poistaa kaapista. Muunneltavilla hyllyillä tarkoitetaan tässä hyllynkannattimien päälle asetettuja irtonaisia lastulevytasoja joita käyttäjä saa kaapin sisäpuolella siirtää haluamiinsa kokoonpanoihin.

9.5. Käyttäjä ei saa tehdä muutoksia kaapin rakenteisiin eikä sen rakenteita saa missään tapauksessa irroittaa tai vahingoittaa. Haluttaessa säätää kaapin hyllyjen korkeutta yms. on käyttäjän otettava yhteyttä PELMU:n hallitukseen.

9.6. Kaappiin ei saa kinnittää mitään ilmoituksia, tarroja yms sinne kuulumatonta materiaalia.

9.7. Elintarvikkeiden, herkästi pilaantuvien aineiden, liuottimien, räjähteiden, ilotulitteiden, herkästi syttyvien, syövyttävien tai vahvasti emäksisien aineiden, aseiden tai elävien olentojen säilyttäminen kaapissa on ehdottomasti kielletty. Varastotila on tarkoitettu vain soitto- ja esiintymistarvikkeiden säilyttämiseen.

9.8. Jokainen käyttäjä on velvollinen ensitilassa ilmoittamaan PELMU:lle kaapille aiheutuneista vahingoista.

9.9 Kaappi on varustettu numerolukolla jonka koodin muuttaminen on ehdottomasti kielletty. Vain PELMU:n hallitus saa muuttaa lukon avauskoodia ja on täten velvollinen ilmoittamaan sen muuttumisesta viivyttelemättä käyttäjälle.

9.10. Käyttäjä säilyttää kaapissa omaisuuttaan omalla vastuulla ja näin ollen PELMU ei vastaa kaapissa säilytettävistä tavaroista tai muusta omaisuudesta.

9.11. Käyttäjä sitoutuu kunniottamaan kaapin mahdollisen toisen käyttäjän omaisuutta eikä näin ollen saa vahingoittaa, lainata tai muuten kajota toisen käyttäjän omaisuuteen. Käyttäjät ovat velvoitettu jakamaan kaapin sisällön tasan muiden käyttäjien kanssa huolimatta kaapissa säilytettävien tavaroiden määristä.

9.12. PELMU:n hallitus varaa oikeuden siirtää tilapäisesti käyttäjien säilyttämiä tavaroita ja muuta omaisuutta pakollisten tilaan littyvien huolto- yms. toimien keston ajaksi niin, että ne pysyvät aina kuitenkin lukittuna kun tila ei ole hallituksen käytössä.

§10. Rangaistukset

PELMU:n hallitus soveltaa näitä rangaistusmuotoja tapauskohtaisesti riippuen rikotusta ohjesäännöstä ja rikkomuksen vakavuusasteesta.

1. Tilan käyttöoikeuden menettäminen henkilökohtaisesti.

2. Tilan käyttöoikeuden menettäminen koko bändin osalta.

3. Aiheutetun vahingon korvaaminen.

Käyttökielto astuu voimaan heti käyttövirheen tultua ilmi. PELMU:n hallitus käsittelee kokouksessaan tapauskohtaisesti käyttökiellon keston ja/tai korvauksen määrän ja tavan.

Menetettyjä käyttö-, varaus-, jäsen- yms. maksuja ei palauteta.


Otaniemessä 22.3.2005
Polyteknikkojen Elävän Musiikin Yhdistys PELMU:n hallitus